Info om søerne

De første to søer (børnesøen og den store sø) blev etableret i 2006. Her blev en tidligere dyrket mark opdæmmet, og vandet kom fra tre kilder i området. I 2012 blev der udvidet med endnu en sø, som er specialsøen der ligger tætest mod fjorden, hvor man bl.a. kan fange guldørreder.

Der er desuden et rigt dyreliv i området, så hvis ikke alle er interesseret i fiskeri, kan I gå på opdagelse i naturen og få nogle gode oplevelser der. Området er cirka 4 ha, hvoraf søerne dækker 1,5 ha, så der er rigeligt plads til udfoldelse.

Børnesøen (den lille)

2.800 m2. Vand dybde ca. 3,25m.
Fisk: Regnbueørreder, 90% på 300-800 g. og 10% på 1-3 kg. Alle må fiske i den lille sø. Børn under 12 år der betaler nedsat pris, må kun fiske i denne sø.
Der er fangstbegrænsning på 2 fisk pr. stang pr. betalt time i den lille sø.


Anden sø (den store)

7.500 m2 Vand dybde ca. 2,8m mod øst og ca. 3,9 mod vest.
Fisk: Regnbueørreder på 1 - 4 kg. Alle må fiske i denne sø mod betaling af voksen pris.

Tredje sø - Special fiskesøen (den yderste)

4.400 m2. Vand dybde 4,5m mod nord og 3,5 mod syd.
Fisk: Specielle ørreder: Kildeørred, bækørred, tigerørred, guldørred, brøddinger og store regnbueørreder.

I alle søer er der er udsat græskarper til pleje af søerne, disse skal genudsættes.

Parkeringspladsen, betalingshytte, renseplads, handicap-venligt toilet med varme og legeområde til børn ligger samlet tæt ved søerne. Der findes bålgryder og grill til fri afbenyttelse. Overalt er der masser af skraldespande.

Det er tilladt at parkere tæt på søen. Der er handicapvenligt, da søbredden for det meste er flad.
Det er et familievenligt sted med borde, bænke og masser af læhytter med spiseplads.


Fiskearter

RegnbueørredDet største eksemplar bliver sjældent over 70-75 centimeter lange og 10-12 kilo.
De fleste regnbueørreder er dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk.
Danmark er en af de største ørredprodu-center i verden.

Regnbueørreden har fået sit navn på grund af den røde streg langs sidelinjen på fisken.
Kropformen er kort med et lille hoved. Mundspalten når tilbage til øjets bageste rand. Grundfarven er sølvskinnende, dog noget mørkere på oversiden, som er mørk olivengrøn. Bugen er sølvhvid. Overalt undtagen på bugen findes sorte pletter.
Sidelinjen er rødlig eller violet. Farven på sidelinjen er dog kraftigst i gydeperioden. Desuden har den en lille finne (fedtfinnen), der findes på oversiden tættest på halefinnen.
Denne kendetegner laksefiskene.

Spisefisk: Ja
Vandtype: Fersk- og saltvand
Vægt: 0-15 kilo
Længde: 0-90 cm

Fødeemner agntype og fangsttips:
Regnbueørreden lever primært af tanglopper, snegle, igler, fluer, græshopper, biller, små krebsdyr og insektlarver. Store regnbueørreder lever desuden også af småfisk.

Små blink og spinnere, gerne i sølv og rød, eller tørfluer og vådfluer samt græshopper. Desuden kan den fanges på majs, rejer, rogn, maddiker, tebolarver og tigerorm (det er som regel forbudt i Put and Take søer). I Put and Take vand fanges den tillige på Power Bait/Glo Bait.

Linediameter: 0,20-0,25

Krogstørrelse: 10-6GuldørredDen californiske "Golden trout" er en vild variant, mens Guldørreden, som fanges i danske p&t vande, er en pæredansk opfindelse, baseret på et avlsarbejde siden begyndelsen af 60erne.
Guldørreden er blevet en yderst populær fisk af flere grunde i de danske Put & Take søer. Guldørreden er en variant af en anden populær fisk regnbueørreden men det er meget nemt at skille de to fisk.

Guldørreder og regnbueørreder er de to mest populære fisk i danske Put & Take søer. Dette skyldes blandt andet, at begge fisk smager utroligt godt. Fanger du en guldørred, kan du roligt tage den med hjem og forberede den til aftensmad. Mange af de fisk, der ligger i supermarkedets kølediske, er guldørreder af den samme grund.
Faktisk blev guldørreden udviklet ved et uheld. Lystfiskeren Svend Pape eksperimenterede i årtier med at kreere en blå fisk fra regnbueørreden med et fantastisk velsmagende kød. Hurtigt blev kødet utroligt velsmagende, men farven lod vente på sig. En dag opdagede Pape en guldfisk, og valgte at opdrætte denne farve i stedet for. Sådan blev guldørreden født.

Guldørreden er meget nem at spotte i søerne. Guldørreden lyser op, nærmest som en selvlysende magnet i mørke, og du kan derfor målrette din madding meget effektivt. Mange fiskere går også efter at hive netop denne fisk hjem, da den næsten selvlysende effekt frister mange til at hive guldklumpen op af vandet.KildeørredUdseende: Indført fra Amerika. Kildeørred minder meget om Finlands Fjeldørred. Kroppen er strømlinet, munden er typisk større med kæberne trukket godt bag øjet.

Farver: Kildeørred er den stærkest markerede af ørrederne, dette giver den mest pålidelige hjælp til identifikation. Ryggen er olivengrøn, siderne og ryggen har udtalt lysere marmorering strækker sig til ryg og halefinne. Siderne har også røde pletter med lyse blålige ringe. Forkanter på bryst, bug og gatfinner er hvide.

Formering: Gyder om efteråret på grusbund i rindende vand. Formerer sig succesfuldt i små floder og åer i adskillige dele af Finland.

Føde: Varieret føde fra hvirvelløse dyr på bunden til overfladeinsekter og små fisk. I maverne på nogle Kildeørreder som er fanget i Lapland har man fundet lemminger og studsmus.

Udbredelse og levesteder: Indført som et eksperiment til Finland for over 100 år siden. Kildeørreden har formeret sig succesfuldt i talrige åer og små søer. Tåler surhed ret godt. Fisken fanges i Danmark som oftest i diverse Put & Take vande, her fanges Kildeørreden tillige på bl.a. Power Bait m.v.BækørredDen rødplettede bækørred forekommer naturligt i de allerfleste rene vandløb i Danmark. Bækørreden er standformen af ørreden og dermed samme biologiske art som søørred og havørred. Bækørreden er en relativt langsomt voksende fisk, som derfor ikke tåler noget stort fiskepres. Flere og flere genudsætter derfor de rødplettede bækørreder, så der også er noget at komme efter næste gang. Fisk over kiloet er sjældne.Der er kun én fisk per standplads, og selv større vandløb kan derfor let udfiskes totalt. Det er sket mange steder.

Fangstmetode
Bækørreden kan fanges ved medefiskeri, på spin eller med flue. Medefiskeren bruger orm, der i mindre vandløb fiskes på en løs line – i større vandløb med flåd og bly. Sørg altid for at bruge så stor en krog – typisk 1/0 eller større - at undermålsfisk ikke kan sluge krogen.Spinnefiskeren bruger fortrinsvis små 3-7 grams spinnere fisket opstrøms gennem grøderenderne – en effektiv metode i sommerhalvåret - eller flydende 5-7 cm lange woblere fisket nedstrøms under udhængende grene og træer eller underskårne brinker.Fluefiskeren kan bruge vådflue, streamer, tørflue eller nymfe fisket på klassisk vis.TigerørredTigerørreden er en krydsning imellem bækørred og kildeørred. Tigerørrederne opdrættes i dambrug, og fanges derfor oftest i put and take søer. Den har fået sit navn efter det stribede mønster den har på siderne.Brødding

Brøding er krydsningen mellem Røding og kildeørred. Den er nær beslægtet med en kildeørred. Brødingen kræver en god vandkvalitet, og bider oftest kun på flue. Vægt op til 3-4 kg.


Faciliteter

Udlejning af fiskestænger

Pris kr. 50,- pr dag.
Powerbait og andet udstyr kan købes.
Ring på 40 40 84 89


Stor pavillon

I pavillonen er der plads til ca. 60 personer, så der er mulighed for at hele skoleklassen med forældre og søskene eller hele firmaets personale forening kan komme ind i læ. Den kan også lejes til arrangementer med spisning F.eks. grillgris.


Læ / spisehytter

Der er opstillet flere hytter rundt om søerne. I disse kan du søge læ for vinden eller indtage den medbragte mad. Der kan sidde fra 4 til 10 personer i hytterne.


Betalingshytte

Denne hytte ligger lige mellem parkerings pladsen og søerne. Her finder du information, betalings kuvertter, køle/fryse skab og borde hvor du kan spise i læ men stadig se de smukke omgiveler.


Renseplads

Overdækket renseplads hvor du kan rengøre fiskene i rindende vand. Skulle der være blevet mørkt er der lys. Du kan også veje og mål fisken her.


Toilet

Toiletet med varme og handicaprampe, ligger sammen med de andre faciliteter tæt ved parkeringspladsen.