NØRRERIS

Nørreris er en proprietærgård på 280 ha.

Gården er delvist udstykket fra Lynderupgård i 1867, da den første ejer var næstældste søn derfra.

Indtil efter århundredeskiftet hørte der to kirker til, bl.a. Lynderup kirke.

Den primære produktion er svineproduktion. Der 600 søer og opfedning af 10.500 slagtesvin.

Den nuværende ejer er fjerde generation på gården.

Nørreris